Gayrimenkul Değerleme Süreçleri

Değerleme hizmeti, gayrimenkulün değerinin saptanması için teknik açıdan yapılan incelemeler bütünüdür. Bu incelemeler sonucunda, gayrimenkulün, hak ve faydalarının belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri ifade edilir. Değerleme süreci, Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılır. Bu uzmanların

Devamı

Gayrimenkul Değerleme Nedir?

Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak değer takdirinin belirlenmesidir. Bir gayrimenkulün bağımsız tarafsız ve objektif olarak belirli bir tarihteki kıymet takdirinin tespit edilmesi olarakda tanımlayabiliriz. Gayrimenkulün değeri piyasa koşulları çe

Devamı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Kimdir?

Değerleme Uzmanı: Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemele

Devamı

Değerleme Yöntemleri

Değerleme uygulamalarında genellikle piyasa, gelir ve maliyet yöntemleri ile bunların karmaları kullanılmaktadır. Emsal Karşılaştırma Yöntemi (Piyasa Yöntemi) Bu yaklaşım benzer mülklerin satışını veya ilgili piyasa verilerini dikkate alır ve karşılaştırmaya dayalı bir işlemle değer takdiri yapar. Genel olarak değerlemesi yap

Devamı

Facebook