Gayrimenkul Değerleme Süreçleri

06.08.2018
Değerleme hizmeti, gayrimenkulün değerinin saptanması için teknik açıdan yapılan incelemeler bütünüdür. Bu incelemeler sonucunda, gayrimenkulün, hak ve faydalarının belli bir tarihteki ...

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Kimdir?

01.01.2018
Değerleme Uzmanı: Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı is...

Gayrimenkul Değerleme Nedir?

01.01.2018
Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak değer takdirinin belirlenmesidir. ...

Değerleme Yöntemleri

01.01.2018
Değerleme uygulamalarında genellikle piyasa, gelir ve maliyet yöntemleri ile bunların karmaları kullanılmaktadır. Emsal Karşılaştırma Yöntemi (Piyasa Yöntemi) Bu yaklaşım benzer m...