Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak değer takdirinin belirlenmesidir.

Emsal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. kamu, tüzel veya özel kişilerin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin, değişik ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla gayrimenkul projesinin veya gayrimenkul üzerindeki hak ve faydaların konusunda uzman kişilerce çeşitli değerleme yöntemleri kullanılarak belirli bir tarihteki olası değerinin bağımsız ve tarafsız olarak belirlenmesini ve rapor haline getirilmesini sağlamaktadır. 

Facebook