Değerleme Uzmanı:

Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında tecrübesi olan ve kendilerine Gayrimenkul Değerleme Lisansı verilen kişileri, ifade eder.

Sorumlu Değerleme Uzmanı:

Şirketin ödenmiş sermayesinde asgari %10 oranında pay sahibi olan, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 5 yıl tecrübesi olan, değerleme uzmanı sayılmak için belirtilen diğer şartların tamamını taşıyan ve şirket adına değerleme çalışmasını kendi kişisel sorumlulukları ile yürüten ve şirket adına değerleme raporlarını tek başına imzalamaya yetkili olan değerleme uzmanlarını, ifade eder.

Gayrimenkul değerleme uzmanları ticari kaygılardan uzak oldukları için, tamamen kişisel yatırımınızın sağlıklı olup olmadığını tespit etmek üzere çalışırlar. Özellikle yatırım için ev alırken ya da yaşamak üzere seçtiğinzi konutların tapu bilglerini sorgulayarak, varolan problemleri görmenizi sağlarlar.

Bir gayrimenkulü edinmeden önce değerlendirmeniz gereken tüm risk kriterlerini tek tek eleyerek ya da gerçekleri ortaya çıkararak titiz bir raporlama yaparlar. Böylece, gayrimenkulün gerçekten söylenen değere sahip olup olmadığını görmüş olursunuz.

Facebook