Faydalı Linkler


Kamu Kuruluşları
CBS
SPK
TDUB
Vakıflar Genel Müdürlüğü
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Kamuyu Aydınlatma Platformu
MİGEM
Muhasebat Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
T.C. Maliye Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Kalkınma Bakanlığı
Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Türkiye Belediyeler Birliği
T.C. Merkez Bankası
INVEST
TOKi
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
TMSF
Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi(TARYAT)
KOSGEB
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Yabancı Kuruluşlar
The World Bank
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC)
International Monetary Fund(IMF)
American Industrial Real Estate Association(AIR)
American Real Estate Society(ARES)
The American Real Estate and Urban Economics Association(AREUEA)
European Real Estate Society(ERES)
Global Real Estate Institute(GRI)
Grubb&Ellis
Institue of Real Estate Management(IREM)
International Association of Corporate Real Estate Executives(NACORE)
National Council of Real Estate Investment Trust(NAREIT)
International Real Estate Federation(FIABCI)
International Real Estate Federation-American Chapter(FIABCI-USA)
Mortgage Bankers Association of America(MBAA)
National Association of Industrial and Office Properties(NAIOP)
National Association of Real Estate Investment Companies(NAREC)
National Council of Real Estate Investment Fiduciaries(NCREIF)
Real Estate Investment Advisory Council(REIAC)
Real Estate Investment Association(REIA)
Real Estate Research Institute(RERI)
European Investment Bank(EIB)
World Trade Organization(WTO)
International Trade Center(ITC)
International Chamber of Commerce(ICC)
 
Meslek Kuruluşları
Ankara Tabip Odası
Değerleme Uzmanları Derneği
Şehir Plancıları Odası
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası(INTES)
Türkiye Genç İşadamları Derneği(TUGIAD)
Türkiye Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MUSIAD)
Türkiye Bankalar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği(TKYD)
Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı
TSPAKB
Uluslararası Yatırımcılar Derneği(YASED)
 
Uluslararası Değerleme Organizasyonları
International Valuation Standards Comitee
The European Group of Valuers
American Society of Appraisers
The Urban Land Institute