Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak değer takdirinin belirlenmesidir.

Bir gayrimenkulün bağımsız tarafsız ve objektif olarak belirli bir tarihteki kıymet takdirinin tespit edilmesi olarakda tanımlayabiliriz. Gayrimenkulün değeri piyasa koşulları çerçevesinde artış göstereceği gibi gayrimenkullerde değer kaybıda yaşanabilmektedir. Değerlemede doğru tespit, doğru resmi kurum araştırmaları ve doğru raporlama önem arz etmektedir.

Gayrimenkul değerleme raporu, bir kişi ya da kuruluşun talebiyle herhangi bir taşınmazın değerinin tespiti için değerleme uzmanları tarafından taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörlerin analizini ve değerini barındıran rapora verilen isimdir.Taşınmaz değerlemesi bir taşınmazın imar durumu, tapu takyidatları, taşınmazın bulunduğu bölgenin analizi, yeri, konumu, benzer taşınmazlara göre artı ve eksileri gibi pek çok etkeni değerlendirerek, taşınmazın değerinin tespit edilmesi için hazırlanır.