Gayrimenkullerinden düzenli gelir getirici mülk olarak yararlanmak amacıyla kiraya vermeyi düşünen özel ve tüzel kişilikler veya kamu kuruluşları için verilecek danışmanlık hizmeti ;

  • Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespiti,
  • Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması için değer tespiti,
  • Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması nedeniyle değer tespiti konularını kapsamaktadır.

Facebook